Pravidla PAR3 tour

Všechny turnaje série PAR3 tour se hrají podle platných pravidel golfu a místních pravidel.

Turnaje se mohou účastnit řádně přihlášení hráči starší 15 let se zaplaceným startovným (poplatkem).

Hraje podle místních bodovacích pravidel s vyrovnáním dle HI. Od zahraného počtu ran se odečtou rány dle HI, viz tabulka.

Na každém turnaji se vyhlašují první 3 místa v jedné společné kategorii. Vítěz získá 23+3 bodů pro celkového hodnocení, druhý hráč 22+2 bodů, třetí hráč 21+1, čtvrtý hráč 20 bodů, pátý 19 bodů, a tak dále až po 23. hráče turnaje a 1 bod a nakonec 24. hráč bez bodu.

Do celkového hodnocení série se započítávají nejlepší umístění na každém z hraných hřišť. V roce 2023 se hrají 2 turnaje na Kšírovce a 2 turnaje v Pršticích. Do výsledku se započítá nejlepší výsledek hráče na Kšírovce a nejlepší v Pršticích.

Hráč s nejvyšším počtem získaných bodů vyhrává.

V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší počet ran v započítaných kolech. Posledním rozhodujícím pravidlem pro určení konečného pořadí je los.

V případě nejasností a sporů by hráči měli nejprve požádat o stanovisko soutěžní výbor turnaje, který vydá konečné rozhodnutí. Proti rozhodnutí soutěžního výboru není odvolání. Soutěžní výbor: Martin Souček, Pavel Zeman, Tomáš Stejskal.