Pravidla PAR3 Junior

Všechny turnaje série PAR3 tour se hrají podle platných pravidel golfu a místních pravidel.

Turnaje se mohou účastnit řádně přihlášení hráči do 14. let (narozeni nejpozději v roce 2011) se zaplaceným startovným.

Hraje se 6 jamek (jedno kolo) na rány s odpočtem dle Hi. Od zahraného počtu ran se odečtou rány dle Hi:

Hi hráče odpočet
do 6,5 0
6,6–12,8 -1
12,9–18,5 -2
18,6–24,2 -3
24,3–29,9 -4
30,0–35,9 -5
36,0–bez Hi -6

Vítězem se stává hráč/hráčka s nejnižším počtem ran po odpočtu. Při rovnosti počtu ran po odpočtu rozhoduje počet ran bez odpočtu. Dalším kritériem je hráčem zahraný počet ran na jamce č.6 v posledním kole.

Na každém turnaji se vyhlašují první 3 místa v jedné společné kategorii. Vítěz získá 23 bodů pro celkového hodnocení, druhý hráč 22 bodů, třetí hráč 21, čtvrtý hráč 20 bodů, pátý 19 bodů, a tak dále až po 23. hráče turnaje a 1 bod a nakonec 24. hráč bez bodu.

Do celkového hodnocení série se započítávají nejlepší umístění na každém z hraných hřišť. V roce 2024 se hrají 2 turnaje na Kaskádě, 2 turnaje na Kšírovce a 2 turnaje v Pršticích. Do výsledku se započítá nejlepší výsledek hráče na každé z hřišť.

Hráč s nejvyšším počtem získaných bodů vyhrává.

V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší počet ran v započítaných kolech. Posledním rozhodujícím pravidlem pro určení konečného pořadí je los.

V případě nejasností a sporů by hráči měli nejprve požádat o stanovisko soutěžní výbor turnaje, který vydá konečné rozhodnutí. Proti rozhodnutí soutěžního výboru není odvolání. Soutěžní výbor: Martin Souček a zástupce hraného hřiště.

Pravidla pro složení flightů:

  • každé dítě může mít pouze jednoho člena doprovodu (caddy), který mu pomáhá (nese hole, ...) a radí (vzdálenosti, směr, výběr hole, ...)
  • jeden caddy může doprovázet maximálně 2 hráče
  • v jednom flightu mohou jít maximálně 2 hráči ze stejné rodiny